Individuelle konsultationer

PSYKOTERAPI

Terapi hos mig foregår under trygge forhold i en varm og intens atmosfære, hvor hjertelighed og humor hjælper med at forløse selv de sværeste traumer.

Stort set alle former for problemer egner sig for denne form for terapi, hvad enten det handler om at forholde sig anderledes til kronisk sygdom, mindske eller fjerne symptomer, få styr på følelsesmæssig ubalance, højne selvværd og selvtillid eller lettere former for depression – endvidere er det fremragende til at opløse traumer og fobier. Deciderede psykiske lidelser henvises altid til personer med specialuddannelse.

HVORFOR TERAPI?

Fordi det er uhensigtsmæssigt og besværligt at lade sig bremse af gamle negative følelser og begrænsende overbevisninger, som man har indgået ”kontrakt” med på et tidligt tidspunkt i sit liv – hvor det måske har været nyttigt – men som nu og fremover virker forældede.

HVORDAN?

Et almindeligt forløb består af 5-6 konsultationer af op til 2 timers varighed. Første gang afdækkes problemets art, og der lægges en plan for behandlingsforløbet. Forventninger afstemmes, ligesom man kan sige, at tonen slås an imellem min klient og mig. Samtidig udleveres nogle enkle kommunikationsværktøjer, som i sig selv bidrager til en forbedring af selvværdet. De efterfølgende gange arbejdes der med forløsning af gamle negative følelser og begrænsende overbevisninger og nyopdagede ressourcer styrkes.

Der anvendes en blanding af tidslinieterapi, hypnoterapi, visualisering, reframing, neurologiske niveauer.

Intuition og spiritualitet indgår afstemt efter den enkelte klient.

EFFEKT:

Normalt opnås en veltilpashed, og en større selvsikkerhed i løbet af ganske få behandlinger. Positive forandringer indtræder så at sige helt af sig selv.

Når først blokerende følelser og tanker er fjernet og bearbejdet kan man nå ind til sin sande kerne og optræde overfor sig selv og sin omverden som sit sande jeg.

FORUDSÆTNINGER FOR AT OPNÅ RESULTATER:

Det er så heldigt, at man hverken behøver at tro på behandlingen eller behandleren for at opnå de ønskede resultater, man skal blot VILLE en forandring. Med andre ord, man skal have gjort op med sig selv om man virkelig ønsker en forbedring, før man kaster sig ud i et terapiforløb.

Sindets veje kan imidlertid være lidt kringlede, så man kan godt med sin hjerne have vedtaget at terapi er en god idé og så alligevel når man kommer i terapi møde modstand fra underbevidstheden. Heldigvis er det som regel noget forbigående, idet underbevidstheden normalt altid er interesseret i forbedringer, men blot udviser visse forbehold indtil behandleren er godkendt.

Et behandlingsforløb kan naturligvis til enhver tid afbrydes, men størst effekt opnås helt klart hvis man gennemfører det aftalte antal behandlinger.

Jeg har oplevet ganske få tilfælde – måske 10 på de 18 år jeg har arbejdet med terapi – som ikke flytter sig en millimeter i forbindelse med behandlingen. Men her tjener ”symptomet” formentlig et højere formål. Det kan for nogen være en katastrofe at få det bedre. Selv om dette udsagn logisk set ikke giver nogen mening, er nogle liv så indsyltet i problemer, at det er problemerne der holder livet og familien i gang.

TIDSBESTILLING OG AFBUDSREGLER:

Aftales pr. telefon 21452560 bedst imellem kl. 8 og 9.

Afbud senest 24 timer før.

Afbud under 24 timer medfører konsultationspris for 1 time

Udeblivelse uden afbud afregnes med fuldt honorar.